Suskystintos automobilinės dujos (LPG) yra sveikesnis ir ekologiškesnis kuras. Nors šių laikų automobiliai mažiau teršia aplinką nei kadaise, jie vistiek prisideda prie oro taršos. Automobiliai, kuriuose įrengtos suskystintų automobilinių dujų sistemos į aplinką skleidžia žymiai mažiau kenksmingų medžiagų, nei įprastiniu kuru varomi automobiliai, todėl, rūpinantis aplinka, jie yra geriausia alternatyva.
Automobilinės suskystintos dujos turi mažai anglies dvideginio, todėl smarkiai sumažėja paliekamas išmetamųjų dujų pėdsakas.
Automobilinės suskystintos dujos į aplinką skleidžia mažiau kenksmingų teršalų, kurie įtakoja oro kokybę.
Automobilinėmis suskystintomis dujomis varomo automobilio variklis veikia tyliau, nei įprastiniu kuru varomo automobilio, todėl yra sumažinama triukšmo tarša.
Skirtingai nei benzinas ar dyzelinas, išsiliejusios automobilinės suskystintos dujos žymiai greičiau išgaruoja, taigi, nelieka grunto ar vandens užteršimo pavojaus.
Remiantis tyrimų rezultatais, kai buvo patikrinta 9000 naujos gamybos ES automobilių, turinčių naujausio tipo taršos kontrolę, išsiaiškinta, kad automobiliai, kurie yra varomi suskystintomis automobilinėmis dujomis į aplinką išmeta net 11-15% mažiau CO2, nei identiški automobiliai, naudojantys benziną.
Šis tyrimas taip pat parodo suskystintomis automobilinėmis dujomis varomi automobiliai gamina mažiau azoto oksidų (NOx) nei benzinu ar dyzelinu varomi automobiliai. Iš tiesų, lyginant su dyzeliniu kuru varomais automobiliais, LPG varomi automobiliai į aplinką išmeta net 5 kartus mažiau NOx!
Remiantis nepriklausomų tyrimų rezultatais matoma, kad:
Vienas dyzelinu varomas automobilis į aplinką išmeta 120 kartų daugiau kietųjų dalelių nei identiškas automobilis, varomas LPG.
Prireiktų 20 LPG varomų automobilių, kad į aplinką būtų išmetama tiek pat NOx, kiek išmetama naudojant vieną dyzelinu varomą automobilį.